Er det en bare en dårlig leder eller en psykopatisk leder?

Berlingske artikel

Del artiklen med andre

Denne artikel omhandler dårlig ledelse og hvad du kan gøre, hvis du støder på psykopatisk lederskab. For der er forskeI på bare at være en dårlig leder og at have psykopatiske træk. I 2021 bragte Berlingske ovenstående artikel: “Bør vi frygte psykopatiske træk hos chefer?”, som du kan læse her – dog bag betalingsmur. 

Hvad kan vi gøre ved dårlig ledelse?

Ordet psykopat klinger af Hollywood og bliver flittigt brugt i daglig tale om mennesker, som har en uforståelig kold eller ubehagelig adfærd. TV-serier med psykopatiske karakterer som Billions og House of Cards underholder millioner af mennesker – ligesom psykopatisk adfærd i Amerikansk politik for ikke så mange år siden også har fået mere mediedækning end normalt. Psykopati kan opleves som spændende. Men faktisk dækker det over en personlighedsforstyrrelse, som mange psykologer og psykiatere står magtesløse overfor – og som skader, mennesker, værdi, virksomheder, organisationer og det politiske system. Ikke alle dårlige ledere er psykopater. Men det kan være, at den dårlige leder, som du kan komme i tanke om, har psykopatiske træk. 

Spørgsmålet er, om man kan gøre noget ved det?

Der er meget, man kan gøre ved dårlig ledelse. Der er mindre, man kan gøre ved psykopati. I denne artikel kan du læse om, hvad du selv kan gøre, hvis din chef, medarbejder eller kollega har psykopatiske træk. 

Fakta – eller mangel på samme

Indenfor psykopatisk lederskab er det ret begrænset, hvad der findes af reel databaseret forskning. Mange af forskernes antagelser bygger på forskning af psykopatiske kriminelle i fængsler – ikke ledere. Det er svært for forskerne at få adgang til reelle data. Hvorfor skulle en leder melde ud, at hun eller han har psykopatiske træk og lade sig studere? I fængslerne kan de kriminelle med psykopatiske træk opnå belønninger, eller få en pause fra kedsomheden ved at stille sig til rådighed for forskerne. Så vi har meget lidt databaseret fakta. Vi må i stedet bruge vores erfaringer.

Det gængse svar som psykologer og psykiatere giver, er, at mennesker med psykopatiske træk skal man holde sig fra. Man kan ikke helbrede dem. Hvis man har en psykopatisk chef, skal man skynde sig at sige op. Og hvis man selv har psykopatiske træk, er der ikke så meget, man kan gøre.

Men, det vil jeg gerne udfordre.

Først og fremmeste er der en del magtfulde personer i erhvervslivet, som har psykopatiske træk. De er ikke altid til at komme udenom. Nogle gange arbejder jeg med ledere, der af en eller anden grund ikke kan eller vil flygte, når de finder ud af, at deres chef eller nære kollega har psykopatiske træk – og at det er kimen til deres ulykke. De sætter sig i stedet for, at de vil lære at håndtere det. Det er ikke altid uden smerte. Nogle ville beskrive det som at lege med ilden. Men, der er mennesker, som kan opbygge kompetencerne og med stor forsigtighed navigere i en relation med en psykopat.

I min bog: “Er du klar eller kapret?” kan du finde flere af de teknikker og den bevidsthed om mentale tilstande, som har været vigtige i de forløb, hvor vi har arbejdet med håndtering af mørke træk. Fordi det kræver at man er super fit, når man vil klare en situation hvor psykopati er involveret. Det er nemlig ikke nemt. Det er vigtigt at kunne holde sig mentalt klar i samarbejdsrelationen. Det betyder, at du i højere grad kan beskytte dig selv, og blive mindre påvirket. I mindre grad lader dig styre af situationen eller af personen, men kan reagere, hensigtsmæssigt. For et menneske med psykopatiske træk vil muligvis være endnu bedre til at se dine svage sider, end du selv er, og vil trykke på dine “ømme punkter”, så du bliver kapret. Her vil du reagere uhensigtsmæssigt og er ikke i balance med dig selv. Du risikerer at komme til at spille dig selv af banen.

Vil du have mere viden sendt direkte til dig?
Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Hvor mange ledere findes der med psykopatiske træk?

Præcist hvor mange ledere der har psykopatiske træk, er der forskellige bud på. I et af de største studier (Babiak et. al. 2010), blev 203 talenter og ledere fra store virksomheder testet. Det viste sig at 3,9 % kunne karakteriseres som ledere med psykopatiske træk. Hvad der er interessant, er, at de selvsamme individer også havde særligt gode kommunikationsevner og karisma – karaktertræk som var værdsat af deres arbejdsgiver. Men når man læser bredere i litteraturen er der utrolig mange gisninger og få konkrete tal. Mit bud er dog, at problemet er større end de fleste erkender eller ser. Netop fordi personerne med psykopatiske træk ikke altid er så karikerede, som de beskrives i populære bøger.

Samme forsker (Babiak, 1995) har i et tidligere studie lavet en sammenligning af psykopatiske træk, og hvordan samme adfærd, forstås og karakteriseres i organisationer.

I nedenstående tabel, kan man se, hvordan psykopatiske træk, som findes i den første kolonne, ofte vil blive fortolket i en virksomhedskontekst, som vist i anden kolonne.

Psykopatiske trækTalentfuld ledelse

Charme og karisma

Har store ideer

Manipulerende

Ingen skam

Frygtløs

Lav affekt

Narcissistisk

Keder sig nemt

Lederskab

Vision

Overbevisende

Rationel beslutningstager

Modig

Stærk

Selvtillid

God multitasker

Tabel 1, Oversat og forenklet fra: Psykopatiske træk vs. Talentfuld lederskab (Babiak, 1995).

Flere personlighedstests kan også påvise mørke træk – og følger man deres mål, vil tallet være større.

Har du en medarbejder med psykopatiske træk?

Hvis du som leder opdager, at en af dine medarbejdere har psykopatiske træk, er der tre overvejelser, du skal gøre dig.

Først, undersøg hvordan det påvirker din medarbejders medarbejdere og kollegaer. Mennesker med psykopatiske træk er gode til at lede opad. Det er normalt på niveauet under og kollegaer, at skaden sker. Det vil f.eks. kunne vise sig ved mindre engagement og lav trivsel, lav motivation og stress-sygemeldinger, hvis det ikke allerede er sket.

Hvis historikken er lang nok, kan du se på, om der er skabt reel værdi. Eller om medarbejderen bare er god til at fremstille sig selv, som om at han/hun leverer værdi?

Gør op med dig selv, hvordan du vægter medarbejderens evne til at levere resultater her og nu i forhold til den langsigtede skade, det kan gøre på både medarbejdere og værdi. Et studie fra 2014 (Mathieu et. al.) viste, at det både mindsker arbejdsglæde og gør skade på de berørte medarbejderes familieliv at have en chef med psykopatisk adfærd. Det kan også udhule værdi i virksomheden og påvirke resultaterne på den lange bane.

Hvis du vælger at beholde medarbejderen, så vær tydelig overfor din medarbejder om hvilken adfærd, det er, du ønsker at se hos ham eller hende, og hvordan det påvirker han eller hendes belønning. Det skal skæres ud i pap. Hvis dårlig adfærd ikke har konsekvens og påvirkning af medarbejderens belønning såsom løn, bonus og titel, vil du ikke se nogen ændring. Jeg har oplevet at skidt blev lidt bedre, men aldrig at det kunne blive helt godt. Mange psykologer og psykiatere vil sige, at man ikke kan gøre så meget.

Psykopater har også følelser

Der er en antagelse om, at mennesker med psykopatiske træk er kolde. Det jeg har erfaret i min praksis, er nærmere at bag facaden, er der et menneske, der lider. De har en konstant sitrende uro i deres indre, som nogle af dem prøver at dulme med f.eks. rusmidler. Nogle af dem taler om deres mørke side som monsteret. De, som er klar over, at de har psykopatiske træk, starter ofte med at være opgivende overfor, at det kan ændres. For det har de tidligere fået at vide.

I praksis har jeg set mennesker med meget mørke sider få det bedre, blive bedre, træffe andre typer af valg, og gøre mindre skade end før. Det betyder ikke, at de mørke sider forsvinder helt. Men jeg har set, at det kan blive bedre. 

Men for at gøre det helt klart er det ikke en leders, kollegas eller en organisations ansvar at skulle helbrede psykopati på arbejdspladsen. For det bliver aldrig som normalt. Som skrevet kan det blive bedre, men aldrig helt godt. Derfor er det en stor opgave at begive sig i kast med. Nogle gange giver det bagslag overhovedet at prøve at hjælpe. 

Fem gode råd

Hvis du er i en situation, hvor du skal klare et svært samarbejde med en leder eller kollega, der har psykopatiske træk, er det vigtigste råd, at du skal passe på dig selv. Hvis du er leder og har mulighed for at afskedige personen, vil jeg anbefale, at du også gør det.  

  1. Du skal ikke vise din sårbarhed, fejl, rod eller andet, der kan bruges imod dig. Så eksempelvis skal du sørge for altid at have dit skrivebord ryddet helt op og uden personlige billeder eller lignende. Selvom du lykkes med dette, kan du opleve, at du vil blive anklaget for ting, du ikke har gjort. 
  2. Du skal holde et fornuftigt personligt energiniveau, så du hele tiden har et mentalt overskud til at gennemskue og styre hvad der sker i jeres interaktioner. Eksempelvis er det vigtigt, at du får din søvn, motioneret (hvis du motionerer), spiser godt etc.
  3. Være utrolig faktuel, konkret og faglig i jeres kommunikation. Giv ikke noget af dig selv. Eksempelvis skal du bide dig selv i tungen, hvis du i et kort øjeblik oplever, at nu hygger I jer, og du har lyst til at bidrage til relationen ved at fortælle om din weekend. Du skal ikke regne med, at det er ægte, at I hygger. 
  4. Lær dine ømme punkter og svagheder at kende. Din psykopatiske kollega, medarbejder eller chef, kan helt sikkert se dem og vil prøve at manipulere dig. Så hvis din svaghed er, at du har meget brug for anerkendelse, så vil hun/han bruge det til at manipulere dig. Hvis du ikke har modet til at se dine svagheder og mangler i øjnene vil du være meget nemmere at manipulere med. Derfor vil selvindsigt være en stor styrke.  
  5. Være bevidst om hvor lang tid du kan holde til det. For selv dem, som klarer situationerne, bliver udmattede af det. De har meget opbakning af familie, kollegaer og venner. De er ikke midt i en livskrise og har deres fundament i orden. De er stærke på mange måder. Men alligevel bliver de langsomt tømt af relationen. Så sæt en konkret dato på og hold den aftale med dig selv.

Det er også op til os

På de fleste arbejdspladser siger man, at man ønsker tillid, åbenhed og at vi tør fejle etc. Som du kan læse af ovenstående, går det ikke hånd i hånd med det at have kollegaer med psykopatiske træk. Hvis bare der er én kollega med psykopatiske træk i et team, vil det påvirke kulturen i hele teamet. Ofte også længere ned i organisationen. Derfor vil jeg opfordre til, at alle hæver baren for, hvilken adfærd der accepteres. At man tester nye ansatte godt, så man sikrer, at de ikke har mørke træk – også selvom de kan levere forretningsmæssige resultater. 

Så længe at kortsigtede økonomiske resultater og overfladiske kvaliteter som charme og karisma vægtes højere i vores verden end langsigtet værdiskabelse og indre skønhed, vil vi have mennesker med psykopatiske træk på magtfulde positioner. De vil fortsat kunne skade mennesker omkring dem. Det er alles ansvar. Et ansvar om ikke at belønne sådan adfærd. Både dem i toppen og vælgerne. Så hvorfor gør vi ikke mere? Hvorfor  er det så ofte at Sorteper bare sendes videre? Spørgsmålet er, om det er på grund af ønsketænkning, værdier eller manglende evne til at gennemskue, hvad det er, der sker?

Mere inspiration

summer readings
Ledelsesudvikling

De bedste ledelsesbøger: 5 forslag til din sommerferielæsning

Hvert år vælger min veninde Anne et par bøger, hun kan hygge sig med i sommerferien, når hun endelig har lidt ekstra tid til at læse. Hendes hverdag er simpelthen for travl til at få læst så meget, som hun egentlig gerne ville. Her er mine anbefalinger til 5 gode bøger til din sommerferielæsning.

Read More »
inclusive leadership
Ledelsesudvikling

Inkluderende ledelse: 3 strategier til at mindske generationskløften

Alle mærker det. Det bliver stadig sværere at lede og samarbejde på tværs af forskelligheder og generationer. På arbejdspladser bliver forskellighederne særligt tydelige, i takt med at en ny generation træder ind på scenen med deres egne unikke synspunkter. Her får du tre strategier til at mindske generationskløften.

Read More »