Gode teamdynamikker: Vejen til succesfulde samarbejder

Team success

Del artiklen med andre

I denne artikel vil jeg komme ind på, hvad teamdynamikker er, hvorfor de er vigtige, og hvordan du kan optimere dem for at skabe et mere harmonisk, tilfredst og produktivt team.

At arbejde i et team er en integreret del af de fleste arbejdssituationer i det moderne arbejdsliv. Og det er din evne som leder til at forstå og håndtere teamdynamikker, der er afgørende for, at I sammen opnår succesfulde resultater.

Hvad er teamdynamikker?

Hvis man sætter en gruppe mennesker ud på en øde ø, vil der ikke gå længe før der opstår dynamikker i teamet. Dynamikkerne er kontekstafhængige. Altså afhængige af, hvor teamet befinder sig. Hvad der er det fælles mål. Og hvilket pres de er under. Det er spændende og derfor ser mange med, når f.eks. Robinson kører over skærmen. Hvis vi snakker om en decideret definition, refererer teamdynamikker til de interaktioner, relationer og processer, der opstår, når en gruppe mennesker samarbejder for at opnå et fælles mål. Dynamikker kan variere meget fra gruppe til gruppe og de påvirker i høj grad både resultatet af samarbejdet og teammedlemmernes trivsel. Sunde teamdynamikker afhænger især af disse 4 faktorer:

Samhørighed: Teammedlemmers følelse af samhørighed og ”connection” til teamet er afgørende. Når folk føler sig forbundet med hinanden, er de mere tilbøjelige til at arbejde sammen og støtte hinanden, hvilket fører til bedre resultater. Man ser faktisk at de teams, der har gode dynamikker og deraf et godt samarbejde er fysisk tættere på hinanden f.eks. peger Daniel Coyle på – specialist i teamdynamikker og har bl.a. arbejdet med Navy Seals – at teammedlemmerne sidder tættere sammen, de kan give et anerkendende klem på skulderen og mange giver kram.

Kommunikation: Effektiv kommunikation er en af hjørnestenene i gode teamdynamikker. Det indebærer at lytte aktivt til andre, udtrykke sig klart og åbent, og sørge for, at information deles effektivt inden for gruppen. F.eks. deler de åbent deres svagheder, så de kan støtte hinanden bedst muligt.

Konfliktløsning: Konflikter er uundgåelige, når man samarbejder, men det er vigtigt at håndtere dem konstruktivt. En god håndtering af konflikter kan styrke teamet, så alle lærer af uenighederne og sammen finde løsninger. Det er det, jeg kalder for konstruktiv friktion. Konstruktiv friktion betyder, at der skal være uenigheder i et team, før teamet anses for at være high performing. Altså alle skal turde sige deres mening om en opgave også selvom det er helt kontra af, hvad flertallet mener. 

Roller og ansvar: Klare roller og ansvarsområder hjælper med at undgå forvirring, dobbeltarbejde og misforståelser. Når alle i et team ved, hvad der forventes af dem, kan de arbejde mere effektivt sammen. Her kan man med fordel forventningsafstemme løbende op mod det fælles mål.

Kunne du tænke dig ny inspiration sendt direkte i din indbakke? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Hvorfor er teamdynamikker vigtige?

Måske har du selv arbejdet i et dysfunktionelt team? I så fald har du selv erfaret, hvorfor teamdynamikker er vigtige for et sundt og effektivt samarbejde. For hvis der ikke er en sund teamdynamik, sænker det produktiviteten og den generelle trivsel som ofte resulterer i et højt stressniveau. Teamdynamikker påvirker i høj grad arbejdsgruppens præstationer og trivsel og derfor er det meget vigtigt at have fokus på som leder. Jeg vil kort give dig 5 ting, som du kan fokusere på at gøre i dit team.

Hvordan kan du optimere teamdynamikker?

Vi kan vist godt blive enige om, at teamdynamikker er vigtige, så spørgsmålet er hvordan du kan optimere dem? Her er mine fem råd:

  1. Opbyg tillid: Tillid er grundlaget for gode teamdynamikker. Hvis ikke der er tillid i et team, vil det være svært at efterleve de andre faktorer. Her er den personlige samhørighed vigtig – man skal kende hinanden personligt og hinandens forskellige personligheder. Et konkret initiativ kan være at bruge 10 min. på et ugentligt møde på et personligt tjek-ind, hvor én i teamet skal fortælle om sig selv på 5 min. og derefter er der 5 min. til løs snak og spørgsmål.
  2. Fremme åben kommunikation: Skab et miljø, hvor medlemmerne føler sig trygge ved at dele tanker og bekymringer. Det gør du ved selv at gå forrest. Opfordre og vær selv god til aktiv lytning og det at have respekt for forskellige synspunkter. Hvis du er interesseret i metoden om aktiv lytning, er du velkommen til at række ud til: hello@josefinecampbell.com.
  3. Tydelige mål og roller: Sørg for, at alle i gruppen forstår jeres fælles mål og deres roller i at opnå dem. På den måde reducerer du forvirring, misforståelser og unødvendige konflikter.
  4. Konflikthåndteringstræning: Uddan teamet i at håndtere konflikter konstruktivt og finde løsninger, der gavner teamet.
  5. Fejring af succeser: Anerkend og fejr teamets præstationer, uanset hvor små de er. Det styrker samhørigheden og motivationen.

I sidste ende er det vigtigt at forstå, at teamdynamikker er en løbende proces. De udvikles over tid, og det kræver vedvarende arbejde at opretholde sunde relationer og effektivt samarbejde. For gode teamdynamikker er en vigtig nøgle til succes. Ved at investere tid og energi i at forstå og optimere dynamikkerne kan du få højere produktivitet og et tilfredsstillende og meningsfuldt arbejdsliv for dig selv og dine kolleger.

Så, jeg vil opfordre dig til at tage et øjeblik til at reflektere over, hvordan teamdynamikkerne påvirker jeres præstationer, og hvad kan du gøre for at forbedre dem?

Måske du kunne overveje coaching, så du har en, der kan hjælpe dig med at løse det, du står overfor. Du kan sende en anmodning eller tage et nærmere kik på enten Gitte  eller Josefine som coach.

Husk på at vi hjælper ledere i multinationale virksomheder med at håndtere udfordringer på en meningsfuld måde og levere stærke resultater. Hvis du gerne vil opdateres, når vi udgiver nye artikler og videoer, så skriv dig op på mailinglisten. Vi deler ikke din mail med nogen, og det har fordele at være på listen f.eks. modtager du det første kapitel af min nye bog direkte i din indbakke, når du tilmelder dig.

Picture of Gitte Justesen

Gitte Justesen

Gitte er coach og rådgiver med ekspertise indenfor teamdynamikker, kommunikation og inklusion. Hun har i mange år arbejdet med teamperformance, inklusionsaspektet samt kulturforandringer i offentlige insitutioner og internationale virksomheder. Derudover er hun certificeret Diversity Champion.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Mere inspiration

inclusive leadership
Ledelsesudvikling

Inkluderende ledelse: 3 strategier til at mindske generationskløften

Alle mærker det. Det bliver stadig sværere at lede og samarbejde på tværs af forskelligheder og generationer. På arbejdspladser bliver forskellighederne særligt tydelige, i takt med at en ny generation træder ind på scenen med deres egne unikke synspunkter. Her får du tre strategier til at mindske generationskløften.

Read More »
Mediter som det passer dig
Ledelsesudvikling

Vejen til en bæredygtig forretning: Opnå succes med bæredygtig ledelse

Del artiklen med andre At tænke kortsigtet med et snævert perspektiv kan øge præstationer på den korte bane, men det vil ikke være en langsigtet måde at drive bæredygtig forretning, opnå succes eller få medarbejdertrivsel på. For på et tidspunkt, vil medarbejderne søge væk, og ressourcerne vil være opbrugt. Derfor søger mange efter det, der

Read More »