Personlig energi i dit hybride arbejdsliv

ledelsesudvikling

Del artiklen med andre

Om du arbejder fysisk, virtuelt eller hybridt er personlig energi afgørende for hvor godt du trives, performer, samarbejder, leder og hvor effektiv du er. I min coachingpraksis oplever jeg, at nogle mennesker er bedre til at holde et fornuftigt personligt energiniveau end andre. Det er ofte ganske usagt, men der er nærmest en forventning om at, hvis man er på de højere ledelseslag, så har man selv styr på at holde et højt energiniveau (det kan vi godt diskutere, om er det rigtige, men det er den virkelighed mange møder). Derfor får du i denne artikel en kort introduktion til, hvad det vil sige at arbejde med personlig energi i arbejdslivet, og hvorfor det er ekstra vigtigt, når du arbejdet virtuelt eller hybridt.

Vil du hellere læse denne artikel på engelsk? Så skal du følge dette link. 

Personlig energi på den hybride eller virtuelle arbejdsplads

Det kan være svært at holde dampen oppe bag skærmen. Et virtuelt eller hybridt arbejdsliv kræver en højere grad af personligt engagement i egen trivsel. Selvom man har en leder, der forsøger at have meget føling med, hvordan medarbejderne har det, er det bare sværere at mærke gennem en skærm eller når nogle fra teamet er hjemme, mens andre er på kontoret.

En artikel fra Harvard Business Review italesætter, at vi kan være hybrid kompetente. Samtidig fastslår forskerne at udover, at der sker en forskydning af magt, som lederen skal være opmærksom på at udligne, så er nogle medarbejdere mere hybride kompetente end andre og derfor bedre til at klare at arbejde hjemmefra. Når man er hybrid kompetent, er man blandt andet:

 • Proaktiv, så man kan få adgang til information
 • God til at opbygge og vedligeholde tillid og relationer, og kan derfor også bedre gøre det via en skærm.

Hertil vil jeg tilføje det at kunne varetage eller pleje sit eget energiniveau. I min coaching praksis hører jeg om, hvor meget mere det kræver af ledere at have føling med deres medarbejderes trivsel, når samarbejdet er på distancen. Selvom lederen gerne vil give sine medarbejdere energi og sikre høj trivsel, kan det være meget svært for en leder at nå alle sine medarbejdere bag deres skærme.

20% af din energi er meget

20% kan være meget, og 20% kan være lidt. I denne sammenhæng er 20% meget. For din hjerne bruger minimum 20% af din energi – selv når du sover. Hjernen er, næst efter leveren, kroppens mest energiforbrugende organ. Det er overraskende, for hjernen fylder ifølge forskerne kun 2-3 % af hele vores krop.

At kunne arbejde med sin egen personlige energi, sådan som det anbefales her, forudsætter, at man ser hjerne og krop som ét samlet system. Nu er det jo også sådan, at hovedet sidder fast på kroppen. Det, som vi gør ved kroppen, påvirker energiniveauet i hele vores system og dermed også i den energi-forbrugende hjerne.

Hjerne og krop billede

Figur 1: Kropsintelligens. Er du klar eller kapret? af Josefine Campbell, Forlaget Zara 2020

I min bog: Er du klar eller kapret? er der et helt kapitel om personlig energi.

Deloittes energibarometer

Hos Deloitte i København er der en division på 50 mand, som arbejder bevidst med deres personlige energi. Deres arbejde med personlig energi går blandet andet ud på:

 • At være bevidst om eget energiniveau
 • At kunne øge sin energi
 • At være bevidst om hvordan man påvirker andres energi
 • Ikke at lade sig påvirke af andres negative energi
 • At tage ansvar for energien på møder og i andre interaktioner med kunder, kollegaer og andre mennesker ved ikke at være negativ, men bidrage positivt.

På billedet nedenfor kan du se deres energibarometer:

Deloitte's energy barometer

Resultatet, af at de har arbejdet med personlig energi i de sidste tre år, har været:

 • Stigende medarbejdertilfredshed
 • Stigende kundetilfredshed
 • Lav grad af medarbejderomsætning.

Derfor kan det bestemt også ses på bundlinjen.

Energi i samarbejder

Energi har en effekt i samarbejder på arbejdspladsen – om den er hybrid, virtuel eller fysisk. Energi er en af de svære størrelser, som vi ikke kan se, men som vi kan observere effekten af. Energi eksisterer i individet, men findes i høj grad også imellem mennesker. Der behøver ikke at være gnister i luften eller stærk kemi, førend man kan registrere, at der er energi imellem mennesker. Det kan også være en jævnbyrdig udveksling eller en decideret negativ relation.

En gruppe eller et team kan også have et fælles energiniveau, når de er sammen, eller de kan være i en fælles mental tilstand af at være fit eller slidt, låst eller træt. På Copenhagen Business School, hvor jeg har undervist, er der meget gruppearbejde. De studerende vælger selv deres grupper. Selvfølgelig er der studerende, som spekulerer i at være sammen med nogen, der er dygtige, og som, de tror, har samme arbejdsmoral som dem selv. Men, hvad der ofte er udslagsgivende, er kemi. De vil gerne være i gruppe med nogen, som de godt kan lide at være sammen med. Nogen, hvor der er god energi. At forberede en eksamen er energikrævende på mange måder. Ikke blot skal de bruge mental energi på at lave et godt stykke akademisk arbejde. De skal også bruge emotionel energi på at skulle til eksamen, fordi det er normalt at blive nervøs.

På arbejdspladser er der mindre valgfrihed til selv at vælge, hvem man vil være i gruppe med. Eksempelvis når man er en del af en ledelsesgruppe. Du kan ikke lave andre om. Men du kan ændre din egen oplevelse af at være sammen med dem og derved påvirke dit eget energiniveau. Du kan også påvirke det fælles energiniveau med din adfærd. For det tager meget energi at være negativ, mens det giver energi at grine. I praksis er det ikke altid lige nemt. Der er altid nogen, som det kræver mere energi at være sammen end andre.

Hvad kan vi gøre for at få bedre og mere personlig energi ind i arbejdslivet?

Der er et individuelt aspekt og et kollektivt aspekt. Du kan altid gøre noget for dit eget personlige energiniveau, og det er dér rejsen starter. Til inspiration, får du her en liste over nogle af de emner, vi behandler på teamprogrammer:

 • Oxygen og C02
 • Mørkegrønne grøntsager
 • At mestre sine nervesystemer
 • Fokus som mental tilstand
 • Flow som mental tilstand
 • Den rytme du arbejder i
 • Gode samarbejdsrelationer
 • Det meningsfulde arbejde
 • Psykologisk tryghed
 • Mindre oplevet afstand på trods af fysisk adskillelse
 • Hvordan man kan være mindre påvirkelig af andres dårlige energi og humør.

Dette var vigtigt i den “gamle” verden, men i det hybride eller virtuelle arbejdsliv er det blevet endnu vigtigere.

Hvis du gerne vil have en besked, når der kommer flere af denne type artikler eller invitationer til arrangementer om ledelse, så skriv dig op på mailinglisten. Du kan også læse mere om energi i min bog. Desuden er det en mulighed at få coaching eller et teamudviklingsprogram ud i din virksomhed. Det koster ikke noget at få en snak om det.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bibliografi

Mere inspiration

inclusive leadership
Ledelsesudvikling

Inkluderende ledelse: 3 strategier til at mindske generationskløften

Alle mærker det. Det bliver stadig sværere at lede og samarbejde på tværs af forskelligheder og generationer. På arbejdspladser bliver forskellighederne særligt tydelige, i takt med at en ny generation træder ind på scenen med deres egne unikke synspunkter. Her får du tre strategier til at mindske generationskløften.

Read More »
Mediter som det passer dig
Ledelsesudvikling

Vejen til en bæredygtig forretning: Opnå succes med bæredygtig ledelse

Del artiklen med andre At tænke kortsigtet med et snævert perspektiv kan øge præstationer på den korte bane, men det vil ikke være en langsigtet måde at drive bæredygtig forretning, opnå succes eller få medarbejdertrivsel på. For på et tidspunkt, vil medarbejderne søge væk, og ressourcerne vil være opbrugt. Derfor søger mange efter det, der

Read More »